Poskytujeme psychoterapeutické služby klientům, jejichž potíže nespadají do okruhu zdravotních diagnóz nebo nechtějí využívat služeb zdravotnického zařízení.

Pracujeme s klienty, kteří řeší závažné psychosociální obtíže i s těmi, kteří chtějí posílit svou odolnost proti zátěžím plynoucím z náročné životní situace. Zaměřujeme se na práci s klienty, u kterých se zvýšená zátěž projevuje tělesnými či vztahovými obtížemi či duševní nepohodou.

Úzce spolupracujeme v rámci odborného programu s týmem Psychosomatické kliniky.

Poskytujeme psychoterapii individuální, partnerskou, rodinnou a skupinovou, nabízíme preventivní, podpůrné a vzdělávací programy.

Všechny služby poradenského centra Salus jsou plně hrazeny klienty. Ceny konzultací najdete v profilech jednotlivých terapeutů.

Poradenské centrum Psychosomatické kliniky Salus poskytuje služby na základě Smlouvy o péči o zdraví – ustanovení § 2636 a násl. zákona č. 89/2012. Sb. občanský zákoník. Není poskytovatelem zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách ve znění pozdějších předpisů.

 

S1
S2

 

mSalus

 

Objednat se ke konzultaci můžete na adrese: salus@psychosomatika.cz, nebo u jednotlivých terapeutů:

 

 MS Mgr. Milan Stiburek nabízí individuální, partnerskou, rodinnou terapii, artreterapii a supervizi.
Časy konzultaci: pondělí 9 – 18, úterý 9 – 12, středa,čtvtrtek, pátek 9 – 15
Cena 50 minutové konzultace: individuální terapie 800 Kč, partnerská a rodinná 900 Kč.
Kontakt: milan.stiburek@seznam.cz, tel. 732 287 865
 ZH Mgr. Zuzana Hrušková nabízí individuální, partnerskou, rodinnou terapii.
Časy konzultaci: pondělí 8 – 12, 16 – 20, úterý, středa,čtvrtek, pátek 8:00 – 12:00.
Cena 50 minutové konzultace: individuální terapie 600 Kč, partnerská a rodinná 800 Kč, od 16 hodin příplatek 100 Kč.
Kontakt: terapie.hruskova@seznam.cz, tel. 605 46 14 94
 Gembcikova foto Mgr. Sandra Gembčíková nabízí skupinové poradenství na základě kognitivně-behaviorálního přístupu (KBT) – kurzy a workshopy asertivity.
Kontakt: gembcikova@psychosomatika.cz
Mgr. Jaroslav Jirman, PhD. nabízí individuální a párovou terapii.
Časy konzultací: úterý 15 – 19 hod
cena 50 minutové konzultace: individuální terapie 700 Kč, párová 800 Kč
Kontakt: jarda.jirman@atlas.cz, tel. 604 192 551
 

Mgr. Bc. Kateřina Ratajová, Ph.D. nabízí individuální terapii.

Časy konzultací: pondělí 8:30 – 11:30.

Cena 50 minutové konzultace: individuální terapie 800 Kč.

Kontakt: katka.ratajova@email.cz

Telefon: +420 724 559 941

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *